Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin jest formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Opiera się na założeniu, iż poszczególni członkowie rodziny pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują.

W terapii rodzin ważne jest uchwycenie i uszanowanie perspektywy każdego z przybyłych na sesje członków rodziny oraz uwspólnienie celów terapii nad którymi w jej toku rodzina pracuje. Podczas terapii wspólnie przyglądamy się jak zachowania i emocje poszczególnych członków, wpływają na funkcjonowanie całej rodziny oraz każdego z osobna. Ważne jest, aby (o ile to możliwe) w sesji uczestniczyły wszystkie osoby które mieszkają ze sobą. Częstotliwość spotkań to zwykle jedna 90 minutowa sesja na 2-3 tygodnie. Pierwsze trzy spotkania mają charakter diagnostyczno – konsultacyjny. Terapia prowadzona jest przez dwóch specjalistów.

Kiedy skorzystać z terapii rodzinnej?

  • gdy występują trudności na linii nastolatkowie – rodzice
  • gdy jeden z członków rodziny doświadcza objawów/ trudności, które wpływają na funkcjonowanie całej rodziny
  • gdy występują trudności wychowawcze i problemy z zachowaniem
  • gdy zwłaszcza dzieci doświadczają objawów psychosomatycznych
  • gdy zostały nadszarpnięte więzi i relacje w rodzinie, trudno o bliskość i porozumienie
  • gdy rodzina przeżywa głęboki kryzys spowodowany wydarzeniem życiowym np. rozwód, żałoba

Zapraszam do skorzystania z szerokiego zakresu naszych usług:


Kontakt:
Poradnia Psychologiczna – Patrycja Klim-Kubica
792-775-125

©2020 bielsko-psycholog.pl