Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest formą pomocy dla osób mierzących się z różnymi trudnościami życiowymi, niską samooceną, skomplikowaną sytuacją rodzinną oraz problemami emocjonalnymi. Skierowana jest także do osób, które pragną lepiej zrozumieć siebie i swoje potrzeby.

Polega ona na regularnych, co 1-2 tygodniowych spotkaniach pacjenta z terapeutą. Czas trwania terapii zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta. Pierwsze i drugie spotkanie zazwyczaj ma charakter konsultacyjny. Terapia prowadzania jest w oparciu o nurt systemowy i psychodynamiczny.

Kiedy warto udać się na psychoterapię:

  • gdy zauważasz, że masz trudności w kontaktach z innymi ludźmi
  • gdy rozpadają się twoje kolejne związki
  • gdy trudności emocjonalne, niska samoocena, brak wiary w siebie utrudniają Ci codzienne funkcjonowanie
  • gdy napotkasz na przedłużające się kryzysy życiowe ( np. żałoba, rozwód)
  • gdy nie potrafisz „wyjść” z trudnych relacji, czujesz się bezradny
  • gdy dostrzegasz obszary problemowe w swoim życiu, które chcesz naprawić

Zapraszam do skorzystania z szerokiego zakresu naszych usług:


Kontakt:
Poradnia Psychologiczna – Patrycja Klim-Kubica
792-775-125

©2020 bielsko-psycholog.pl