Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży polega na regularnych spotkaniach dziecka z terapeutą, w czasie których przyglądamy się źródłom emocji i zachowań dziecka oraz pracujemy nad poprawą jego funkcjonowania. Przebieg sesji dostosowany jest do potrzeb, wieku rozwojowego dziecka oraz problemów z którymi aktualnie się boryka.

W terapii dziecka niezmiernie ważna jest współpraca psychologa z rodzicem. Dlatego też na pierwsze spotkanie zapraszamy rodzica, pozwala nam to również przyjrzeć się dotychczasowemu rozwojowi dziecka. Ponadto średnio raz w miesiącu terapeuta spotyka się z rodzicami, w celu omówienia procesu terapii. Początkowe spotkania mają na celu nawiązanie relacji i więzi z dzieckiem/ nastolatkiem, w późniejszym czasie w atmosferze szacunku pomagamy mu nabyć nowych umiejętności, zachowań oraz sposobów rozwiązywania trudności.


Zapraszam do skorzystania z szerokiego zakresu naszych usług:


Kontakt:
Poradnia Psychologiczna – Patrycja Klim-Kubica
792-775-125

©2020 bielsko-psycholog.pl